2018-12-19

Betalar din arbetsgivare rätt skatt för dig?

På grund av nya regler i skatteförfarandelagen (SFS 2017:387) kommer arbetsgivare att börja deklarera anställdas inkomst, skatt och sociala avgifter på individnivå. I januari 2019 får du din sista kontrolluppgift utav din arbetsgivare och i februari kommer du kunna följa skatteavdraget på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. Du kan då se vad din arbetsgivare betalt ut i lön, förmåner och ditt skatteavdrag.

Med dessa nya regler har du som anställd större möjlighet att kontrollera din arbetsgivare. Då krävs det att du har rätt kunskap, och nedan följer några första utgångspunkter att ta till sig som anställd.

Hur du beskattas beror på vilken anställningsform du har. Är vi extraanställda (du har fler än en arbetsgivare), utan fast schema så beskattas du med 30%. Annars så beskattas du utifrån en fastställd skattetabell, vilken tabell beror på var du är folkbokförd och om du är medlem i Svenska kyrkan. Här kan du som anställd vara proaktiv och lämna in din skattsedel samt eventuellt jämkningsbeslut till din arbetsgivare i samband med att du startar din anställning. Skatteavdraget blir då rätt från första löneutbetalning.

Du som tjänar mindre än specifikt fastställt belopp utav Skatteverket (år 2018 är beloppet 19.247kr) se till att lämna ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” i tid så arbetsgivaren inte hinner göra något skatteavdrag.

Den skatt arbetsgivaren har betalat in till Skatteverket går ej att korrigera utan inbetalt skatteavdrag ligger. Ser du på Skatteverkets Mina sidor att du riskerar att betala för lite skatt under året kan du ansöka om jämkning hos Skatteverket.

Betydligt mer finns att lära sig om ämnet och på skatteverket.se finns mer information för den som är intresserad. Ett sista tips är att lämna in allt som berör din löneutbetalning till din arbetsgivare i god tid!