2019-10-18

Från ax till limpa ur ett kundperspektiv

Mitt namn är Simon Rekonen och arbetar som Global Production Manager på Cellink. Jag ansvarar för tre avdelningar närmare bestämt produktion, kvalitet och support. För er som inte känner till Cellink så följer nedan en kortare beskrivning.

”Cellink began as the first bioink company in the world. Today, we’re the global leader for designing and commercializing bioprinting technologies. Our innovations enable researchers to 3D print organs and tissue for applications that span industries, from pharmaceutical to cosmetic. We’re committed to supporting our collaborators with state-of-the-art capabilities to change the future of medicine.”

Vi har samarbetat med Jovi under ett års tid och haft ett väldigt lyckat samarbete. Vi har tillsammans jobbat fram en kravprofil som Demir sedan har rekryterat efter. Först träffar konsulten Jovi för en första intervju och referenstagning för att sedan komma på intervju hos oss där vi i samråd med Jovi tar beslut om konsulten kommer vara rätt för oss eller inte. Vår ambition har alltid varit att alla som kommit in via Jovi senare ska gå över till oss och bli anställda utav Cellink, ett kvitto på ett bra samarbete är att vi under årets gång anställt över 10 konsulter från Jovi.

Med tanke på att vi alltid ser långsiktigt med våra konsulter så är mottagandet väldigt viktigt för oss, alla konsulter tilldelas arbetskläder och har exakt samma rättigheter och skyldigheter som en Cellink anställda. Tryggheten för konsulten ligger i att Jovi besöker oss minst en gång i veckan, detta för att ge konsulterna möjlighet att diskutera och ventilera saker som de kanske inte vill diskutera med oss direkt. Vilket leder till att det sällan dyker upp större utmaningar i samarbetet eftersom frågor tas innan de hunnit bli en ”snöbollar”.