2019-06-28

Har du koll på din semesterersättning?

Semesterlagen kan verka invecklad och svår att förstå. Jovi´s egna stjärna Marianne benar ut de olika anställningsformerna och förklarar på ett lätt sätt dina semesterförmåner!

Har du en extra anställning (dvs en studentanställning) får du din semesterersättning utbetalt tillsammans med löneutbetalningen varje månad. I denna typ av anställning är den inget mer att ta hänsyn till.

Men om du är visstids-, prov- eller fastanställd tjänar du in din semester under ett semester år som du får utbetald under nästa år när du tar ut semester. På din lönespecifikation står det hur många semesterdagar du har tjänat in. Dessa antal dagar uppdateras efter varje löneperiod.
Har du 25 semesterdagar innan du får din nästa lön och har tagit 10 dagar kommer nästa lönespecifikation visa att du har 15 semesterdagar kvar. Lönespecifikationen delar upp dina semesterdagar utifrån betalda, obetalda och sparad semester. Betald och sparad semester har semesterersättning som du får utbetald när du tar ut semester, medan obetald semester är dagar utan ersättning. Om du inte tar ut alla dina betalda dagar innan du får de nya semesterdagarna blir de sparad semester. Så har du 25 betalda semesterdagar, 3 obetalda semesterdagar och 7 sparade semesterdagar har du totalt 35 semesterdagar att ta ut varav 32 dagar är betalda.

Semesterdagar;

Antalet betalda semesterdagar beräknas som: Antalet semesterdagar per år * antalet semestergrundande anställningstid i aktuellt intjänandeår/ 365 (avrundas alltid uppåt till hela semesterdagar).

Semesterlön;

Semesterlön = Sememesterlönegrundande frånvarobelopp + Semestergrundande inkomst

Semesterlön per dag = Semesterlön / Antalet betalda semesterdagar

Men glöm inte att du först lämnar in din semesteransökan till arbetsgivaren och arbetsgivaren godkänner din semesteransökan.