2024-03-01

“Oavsett vilket behov som uppstår så löser Jovi det alltid på ett smidigt sätt”

I omkring sju år har TYRI Sweden, branschledare inom belysning för terräng- och arbetsfordon, samarbetat med Jovi. Här berättar Jimmy Nordén, fabrikschef på TYRI Sweden, om hur Jovi försett företaget med erfarna och engagerade montörer på deras produktionsanläggning i Göteborg. 

TYRI Sweden har sedan 1970-talet varit en framträdande aktör inom arbetsbelysning för terräng- och arbetsfordon. Idag har företaget en ledande position inom belysningsteknik och har, bland annat, ett eget testlabb i Göteborg. Jimmy Nordén, fabrikschef på TYRI Sweden, har arbetat på företaget i över ett decennium och kom i kontakt med Jovi i samband med att de såg över sitt samarbete med deras tidigare bemanningsföretag.

– Vi växte och fick behov av uppstöttning, samtidigt såg vi också en möjlighet att få in en mer engagerad samarbetspartner – och då kom Jovi in i bilden. Detta var för omkring sju år sedan och vi var nog en av deras första kunder. Idag har vi omkring 25-30 personer i produktion, varav cirka 15 av dem kommer från Jovi. 

“I bemanningsbranschen är det inte ovanligt att den personliga kontaktpersonen byts ut varje halvår, men med Jovi är det annorlunda”

TYRI Swedens produktionsanläggning i Göteborg tillverkar hundratusentals lampor varje år. På anläggningen har ett stort fokus legat på att utveckla ett arbetsflöde som kombinerar effektiv produktion med ett trivsamt arbetstempo. Det har resulterat i en trygg arbetsmiljö med låg personalomsättning. Jimmy betonar att en nyckel i det långvariga samarbetet med Jovi är kontinuitet och hur väl konsulterna satt sig in i, och förstått, företagets arbetsmetoder.

– I bemanningsbranschen är det inte ovanligt att den personliga kontaktpersonen byts ut varje halvår. Med Jovi är det annorlunda, då har vi haft samma kontaktperson länge. Vilket gjort att den personen verkligen förstår våra förutsättningar och behov. När han kommer ut till oss känns det som att ha en kompis på besök. Samtidigt som han vet hur fabriken ser ut och vilken kravbild som finns. Det vill man inte byta bort!


“Tryggt att veta att Jovi alltid finns vid vår sida”

TYRI Swedens konsulter från Jovi är uteslutande montörer, en roll som Jimmy berättar fyller en viktig funktion för deras strävan att leverera marknadsledande belysningsprodukter.

– Alla produkter testas löpande när de monteras ihop. Montörerna kontrollerar varje lampa och rensar direkt bort de produkter som inte håller hög standard. För oss är det extremt viktigt att alltid möta våra kunders förväntningar och leverera de bästa möjliga produkterna, och här fyller montörerna en avgörande roll.

Det höga produktionstempot i Göteborgsfabriken innebär också att man ständigt behöver kunna producera, vilket lett till att man i perioder varit i behov av snabba lösningar när personal fallit bort vid tillfällig frånvaro.

– Vi förväntas alltid leverera och producera, samtidigt är ingen arbetsplats skonad från tillfälliga sjukdomar. Därför känns det tryggt att veta att Jovi alltid finns vid vår sida och hittar en smidig lösning så fort vi behöver personal på plats.

Löser personal på plats i alla lägen

Att hitta rätt personal är inte enkelt och något som alla växande företag kämpar med, däribland bemanningsföretag. Jimmy uppskattar därför Jovis alltid lika lösningsfokuserade approach, även när de stött på utmaningar.

– Det har hänt att det inte blivit helt rätt, men istället för att fokusera på problem så har Jovi alltid varit snabba på att ta fram en värdedriven lösning för oss som kund.

Jimmy har ett brett ansvarsområde och en stor mängd personal som han ansvarar för. Han berättar att samarbetet med Jovi varit extra gynnsamt för honom då han funnit ett bollplank i sin kontaktperson.

“Det betyder mycket att kunna få råd och input från någon med stor personalerfarenhet”

– Möjligheten att kunna bolla lösningar är uppskattat och det betyder mycket att få råd och input från någon med stor personalerfarenhet.

När han får frågan hur han skulle sammanfatta samarbetet med Jovi är det framförallt två saker som han vill lyfta:

– För det första är det tydligt att de bryr sig om dig som kund. Det visar de tydligt genom att alltid vara flexibla och snabba på att hitta bästa möjliga lösning i stunden. Den andra saken är att de är väldigt enkla att jobba med och vi är sammantaget otroligt nöjda med samarbetet, avslutar Jimmy Nordén, fabrikschef på TYRI Sweden.