2021-07-27

Honey business

Vad har du för sidehustle?

2015 snöade min mamma in på bin, hon försökte under lång tid övertala pappa att följa med på kurs för biodlare vilket han vägrade, han var rädd för att bli stucken. När frågan gick vidare till favoritsonen var jag till en början skeptisk men följde med av en simpel anledning, försvara min mamma mot bin.

Under utbildningens gång inser jag snabbt hur fascinerande det är med bin och vilken avgörande roll de har för miljön. Jag och mamma fullföljer utbildningen och  beslutar oss för att sommaren efter införskaffa egna bisamhällen.

2016 kom leveransen, 10 ramar med bin av sorten Gula med en drottning som var 1 år gammal. Vi placerar kupan på bakgården och jag ser pappa en bit bort titta på oss nyfiket. Gissa vem som blir stucken; pappa – mitt på pannan, bulls eye.

Idag fyller vår äldsta kupa 5 år, vi har utökat vårt samhälle och har 6 kupor. Hela familjen är nu involverade i biodlingen. Föregående år slungade vi 150kg honung, vilket vi dels säljer men även behåller en del för privat bruk.

Fun Facts:

  • Ett bisamhälle består av drönare, arbetsbin och drottning.
  • Drönarens enda arbetsuppgift är att para sig med drottningen som i sin tur lägger yngel i cellerna, vilket sker ca 2000 gånger per dag under sommarperioden. Med andra ord har alla i samhället samma mamma men olika pappor. Arbetsbina har mer varierande uppgifter; de sköter larver, städar och matar drottningen. De är också vaktbin vid flustret (dörren in till kupan) för att därefter agera flygbin och dra in pollen.
  • Bin pratar med andra bin genom att dansa och på så sätt visa hur långt nektarn är.
  • Visste du att om alla bin dör ut, så dör mänskligheten inom 4 år. Allt vi äter är direkt eller indirekt beroende av pollinerande insekter.

Spännande va! 🙂 Tack för mig!