Våra kvalitetsstämplar

Jovi är både ett auktoriserat bemanningsföretag och ett auktoriserat rekryteringsföretag. Det innebär att vi uppfyller Kompetensföretagens krav som bland annat omfattar kollektivavtal, etiska regler, ansvarsförsäkring och allmänna leveransvillkor. Läs mer på www.kompetensforetagen.se/auktorisationer

För att säkerställa kvalitet och ständiga förbättringar i våra processer och arbetssätt gentemot våra jovialiska konsulter, kunder & kandidater arbetar vi på ett systematiskt vis med hjälp av vårt ledningssystem, som följs upp på årlig basis genom både interna och externa revisioner.
Likt Greta inser vi också att vi måste dra vårt strå till stacken, därför är vårt miljöarbete en naturlig och integrerad del i vårt dagliga arbete med konsulter, kunder & kandidater där målet är att minska vår negativa miljöpåverkan.