Rekrytering

Att anställa en ny medarbetare är inte alltid lätt. Ibland vet vi precis vad vi är ute efter och ibland behöver vi få det påtalat för oss. Låt oss addera mervärde till din process genom vår gedigna erfarenhet inom området. Vi kan skillnaden mellan ”nice to have” och ”need to have” i en kravprofil, just därför kan vi säkerställa att du får det du behöver inom en given tidsram. Vi kan hjälpa er med hela processen från annonsering, urval, intervju, tester, djupintervju och referenstagning eller delar av densamma. Vi på Jovi är certifierade i cut-e’s testmetoder som omfattar bl.a. begåvningstest, engelsktest och personlighetstest.

Vår rekryteringsprocess

 • Kravprofil

 • Search/annonsering

 • Telefonavstämning

 • Intervju hos Jovi

 • Referenstagning

 • Presentation av kandidater

 • Intervjuer hos kund

 • Tester vid behov

 • Anställning

 • Uppföljning kund

 • Utvärdering